• Pro rok 2013 připravujeme revitalizaci a následný prodej několika baťovských půldomků.

    (Na obrázku aktuálně půldomek před revitalizací Zálešná VII, Zlín - 11/2012)

      

    Sledujte náš web.

      

    Další informace na tel.: 775 788 777

Vítejte na www.půldomky.cz

Půldomek po rekonstrukci na prodej

PDF Tisk Email

 

  Zálešná IX č.p. 6651 - další informace zde.
   
  Zálešná IX č.p. 6651 - další informace zde.
   
Share
 

Stávající technický stav baťovských domků

PDF Tisk Email
Připravili jsme pro Vás přehled jednotlivých kroků rekonstrukce domku, včetně vyčíslení dosažitelných úspor energie na vytápění, a to i ve finančním vyjádření.

20080724 - Sesuv domu - 01

Baťovy půldomky, které jsou v původním stavu bez provedení částečné nebo plné rekonstrukce, jsou v současné době u konce se svou životností. I tak je s podivem, že sociální bydlení, jenž Baťa stavěl pomocí co nejúspornějších technologií a snažil se co nejvíce snižovat náklady na výstavbu, je dodnes využíváno.

Přitom je všeobecně známo, že původně zamýšlená životnost těchto domů byla kolem 30-ti let. Následně Baťa plánoval kompletní novou výstavbu obytných domů jinými technologiemi.

Share
Celý článek...
 

Sociální bydlení v baťovském Zlíně

PDF Tisk Email

batovy-domky-leteckyV důsledku vážné bytové krize se po první světové válce dostalo do popředí aktuální téma: řešení malého bytu. To se mimo jiné odrazilo v sedmi bytových zákonech z let 1919-1936. Zákony ukládaly podmínky, při jejichž dodržení mohl stavebník nárokovat státní podporu. Mezi hlavní podmínky patřil kvalitní půdorys a dodržení velikosti obytné plochy. Zpočátku zákony počítaly s tak velkou obytnou plochou (80 m²), že mohly být nakonec určeny jen zámožným vrstvám, a nemohly v žádném případě pomoci od bytové krize. V roce 1927 plochu malého bytu snižují zákony na polovinu a v roce 1934 zůstává jako podmínka pouze jedna obytná místnost v rozloze 20 m² s příslušenstvím, právem tehdy kritizovaná jako tzv. nezdravé bydlení. O dva roky později nový bytový zákon určuje dva typy malobytu. První typ obsahuje jednu místnost velikosti 24 m² plus příslušenství, druhý k této ploše započítává spací kabinu o rozloze 10 m². Tento zákon o stavebním ruchu zůstává až do roku 1942 beze změny.

Share
Celý článek...
 
Jste právě zde ...